Cosmos Theatre


KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ
Kişisel verilerinizin korunması 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Galeri Kristal Turizm İnşaat Pazarlama ve Ticaret A.Ş’nin (“Şirket”) en önemli öncelikleri arasındadır.
İşbu Aydınlatma Metni doğrultusunda https://cosmostheatre.com/tr internet sitesi dâhil olmak üzere Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilere yönelik sizleri aydınlatılarak Kanun uyarınca gerekli şeffaflığın sağlanması amaçlanmaktadır.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEP
Şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerden faydalanmanız sırasında aşağıda detaylı şekilde açıklanan kişisel verileriniz Kanun’un 4 üncü maddesinde temel ilkelere uygun olarak işlenmektedir.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı Kişisel Verileriniz Hukuki Sebep
https://cosmostheatre.com/tr İnternet Sitesi Veya Mobil Uygulama Üyeliğinizin Olması Durumunda • Üyelik işlemlerinin (üyelik oluşturulması, iptali veya bilgi güncelleme) gerçekleştirilmesi, Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyad, TCKN)
İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)
Kullanıcı Bilgisi (Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi)
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
• İnternet sitesi üzerinden mobil ödeme yapabilmenizi sağlamak Finansal Bilgi (Kart Bilgileri) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
•Fatura düzenlenmesi veya fatura iptali işlemlerinin yerine getirilmesi Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı, TCKN)
İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
• İletişim izinlerinizi yönetmenizi sağlanmak İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta)
Kullanıcı Bilgisi (İzin Durum Bilgisi)
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
Kişisel Bilgilerinizin Güvenliğinin Sağlanması •Kişisel verilerinizin korunması için gerekli veri güvenliği önlemlerinin alınması
•İletişim bilgilerinin doğruluğunun sağlanması
İşlem Güvenliği Bilgisi (şifre bilgileri)
İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta)
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Kullanıcı Desteği Sağlanması
 
•Taleplerinizin alınması, sonuçlandırılması, gerekli desteğin sağlanması, Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı)
 
İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)
Kullanıcı Bilgisi (Kullanıcı Talep Veya Şikâyetleri, Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi)
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
Kullanıcı Desteği Sağlanması
 
Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
•Kullanıcı memnuniyetinin sağlanması Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı)
 
İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)
 
Kullanıcı Bilgisi (Kullanıcı Talep Veya Şikâyetleri, Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi)
Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
•Resmi kurum veya kuruşlara bilgi verilmesi, talep edilen bilgi ve belgelerin sunulması Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı, TCKN)
 
İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)
 
Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)
 
Kullanıcı Bilgisi (Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi)
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Hukuki süreçlerin yürütümü
•Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı, TCKN)
 
Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
•Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı, TCKN)
 
İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)
Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)
Kullanıcı Bilgisi (Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi)
 
•Hukuki süreçlere konu olması durumunda takibi ve gerekli bilgilerin sunumu Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı, TCKN)
İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)
Kullanıcı Bilgisi (Araç Bilgisi, Kullanıcı Talep veya Şikâyetleri)
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 
 1. AÇIK RIZANIZ DOĞRULTUSUNDA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ
Pazarlama Faaliyetleri
Kanun kapsamında bazı amaçlar dâhilinde kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgilinin açık rızasının alınmış olması gerekmektedir. Kanun’daki kişisel veri işleme şartları doğrultusunda hareket eden Şirketimiz aşağıda yer alan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda üzere kişisel verilerinizi ancak onay vermiş olmanız halinde,
 • Hizmetlerimizin sizlerin beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; analiz, segmentasyon veya hedefleme çalışmalarının yürütülmesi; size özel ürün veya hizmet tekliflerinin, yeni ürün duyurularının, kampanyaların, promosyonların sunumu ile diğer pazarlama aktivitelerinin yürütülmesi; anket ve müşteri memnuniyet ölçümü çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda sizlerle elektronik yollarla iletişime geçilmesi amaçları ile işlenebilecek ve amaçlar doğrultusunda hizmet aldığımız üçüncü kişi tedarikçilerimizle paylaşılabilecektir.
 • Şirket; tanıtım, pazarlama ve reklam faaliyetleri kapsamında mekanda genel görüntü kaydı ve canlı yayın çalışmaları yapmaktadır. Bu kapsamda  mekanda genel görüntü kaydı ve çekimler esnasında, genel izleyici kitlesi ile beraber görüntü kayıtlarınız alınabilmekte olup, buna ilişkin kişisel verileriniz  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca hukuka uygun şekilde işlenmektedir. Açık rızanız olması halinde görüntü kayıtlarınıza ilişkin kişisel verileriniz, şirketimizin sosyal medya hesaplarında, kurumsal internet adreslerinde pazarlama, tanıtım ve reklam faaliyetlerinde kullanılabilecektir.
 1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninin birinci başlığı altında yer verilen amaçların yerine getirilmesi kapsamında yukarıda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda https://cosmostheatre.com/tr internet sitesi, Çağrı Merkezi, WhatsApp, ChatBot, E-posta ve Sosyal Medya vasıtaları ile elde edilmektedir.
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR
Kişisel verileriniz Kanun’un kişisel verilerin aktarımına ilişkin maddesinde belirtilen şartlara uygun şekilde, aşağıdaki kişilere belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarılabilecektir.
Aktarılma Amacı Aktarılan Kişisel Verileriniz Hukuki Sebep
https://cosmostheatre.com/tr internet sitesi üyeliğiniz olması durumunda bilgi teknolojileri kapsamında yazılım, bakım, güvenlik ve kişisel verileri barındırma - konularında hizmet alınan tedarikçilerimiz. Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyad, TCKN)
İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)
Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)
Kullanıcı Bilgisi (Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi)
Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Çağrı merkezi kanalı ile taleplerinizin sonuçlandırılması amaçlı hizmet alınan tedarikçilerimiz Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyad)
İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)
Kullanıcı Bilgisi (Kullanıcı Talep Veya Şikâyetleri, Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi)
Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
WhatsApp, Chatbot aracılığı ile talep ve şikâyetlerinizin alınması ve sonuçlandırılması amaçlı hizmet alınan tedarikçilerimiz Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyad)
İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)
Kullanıcı Bilgisi (Kullanıcı Talep Veya Şikâyetleri, Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi)
Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Sosyal Medya kanalı ile taleplerinizin sonuçlandırılması amaçlı hizmet alınan tedarikçilerimiz Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyad)
 
İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)
 
Kullanıcı Bilgisi (Kullanıcı Talep Veya Şikâyetleri, Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi)
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
Tarafınıza ileti gönderilmesi amaçlı hizmet alınan tedarikçilerimiz İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta)
 
Kullanıcı Bilgisi (İzin Durum Bilgisi)
Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile hukuki destek aldığımız iş ortaklarımız Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı,  TCKN)
 
İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)
 
Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)
 
Kullanıcı Bilgisi (Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi)
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 
Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
     
 
 1. İlgili Kişinin Olarak Haklarınız
İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silindiğinin veya yok edildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıdaki iletişim adreslerine iletebilirsiniz.
Posta Adresi : Altınova Sinan Mah. Serik Cad. No:113 Kepez/Antalya
E-mail Adresi : [email protected]
 
KVKK’nın 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Yukarıdaki haklarınız kapsamında başvurularınızı şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini veya kurumsal e-posta adresinizi kullanarak [email protected] adresine, ……[email protected][CB1] .  veya yazılı olarak Altınova Sinan Mah. Serik Cad. No:113 Kepez/Antalya adresine iletebilirsiniz.  
Yapılacak olan başvuruda; (i) ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, (ii) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, (iii) tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, (iv) varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve (v) talep konusunun bulunması kanunen zorunludur.
KVKK’nın 10. Maddesi kapsamında aydınlatma yükümlülüğü uyarınca Şirketimiz tarafından bilgilendirildiğinizi ve metinde belirtilen hususları anladığınızı kabul etmektesiniz. 
İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.
 

 [CB1]KVKK için Galeri Kristal KEP adresimizi de belirtelim